Povijest Tučepi

Crkva Sv. Jure

Tucepi danas prepoznajemo ponajprije kao turisticku destinaciju na suvremenim itinerarima Hrvatske i Europe. No, Tucepi su staro naselje, s cetiri milenija dugom prošlošcu, cemu je glavni razlog povoljni zemljopisni položaj.

Tucepi na zapadu granice s gradom Makarskom kao glavnim i jedinim urbanim središtem hrvatske mikroregije Makarsko primorje, dok ga sa sjevera omeduje impozantna planina Biokovo. Tucepski zaselci: Podpec, Covici, Srida sela, Šimici i Podstup, sa odlikama primorskog tradicijskog graditeljstva, raštrkani su po širokoj zoni primorske flišne padine, bogate s nekoliko prirodnih izvora vode i terasastim poljoprivrednim zemljištem s vinogradima i maslinicima.

Na jugu, uz pitomu, šljunkovitu i cetiri kilometra dugu obalu, smjestile su se današnje Tucepi, novo i moderno naselje, koje svoj prosperitet zasniva na turistickoj djelatnosti.

0 tome da su Tucepi bile naseljene još u predpovijesnom razdoblju (Iliri. 2000 g. pr. K. - I. .st.) svjedoci nam ime naselja.

Jedna od pretpostavki postanka i znacenja njegova naziva vezuje se za ilirkso podrijetlo, i to po sacuvanim staroilirskim elementima na albanskom jeziku i znacilo bi selo kod izvora (vode).

Da su Tucepi bile naseljene još u ilirsko doba, svjedoce nam arheološkotoponomasticki indiciji: karakteristicne uzvisine radene u suhozidu s tipicnim tumulima na najvišoj tocki, koje narod naziva Gradinama (na padinama brda Sutvid), Gomilama (lokaliteti Sutvid, Ravnice...), Gradcem (nedaleko morske obale) i Gradom (iznad puta koji vodi iz Sride sela u Podpec).

Najstarije ubicirani nalaz iz antickog razdoblja (Rimljani, 1. - 6. st.) je nekropola na južnim obroncima brda Sutvid. Pocetrkom 20. st. na ovom lokalitetu su otkrivene stele s natpisima, skeletni grobovi, razliciti grobni inventar i nekoliko primjeraka rimskog novca (2. - 4. st.). Istocno od Sutvida, uz samu cestu koja povezuje Primorje sa zaledem, nalazi se lokalitet Okrumbica.

Mnogobrojnost arheoloških tragova - ostaci zida sa žbukom, tegula, fragmenti raznih keramickih posuda i nalaz željeznog koplja, otvaraju mogucnost ubikacije kasnoantickog naselja na ovom predjelu. Lokalitet Javorak zauzima širi predio oko križanja lokalnog puta Covici - Podpec.

Na osnovu njegova položaja te slucajnog nalaza novca, zida i nekropola, venecijanski putopisac Alberto Fortis (1741. - 1803.) u svom djelu "Put po Dalmaciji" (Venecija, 1774.) navodi da se na tom mjestu nalazio kasnoanticki Prokopijev Laurentum.

O kontinuitetu življenja u širem arealu mjesta Tucepi, uz lokalitet Sutvid, svjedoce nam lokaliteti crkve Gospina rodenja na mjesnom groblju (na jugoistoku mjesta. ponad morske obale i magistralne ceste) te lokalitet crkve Sv. Jure (na krajnjem jugozapadu, uz obalu mora, danas u okruženju hotelskog kompleksa).

Crkva Sv. Jure podignuta je 1311. godine i do danas nam se sacuvala kao romanicko goticka jednobrodna gradevina s polukružnom apsidom, dok su se u unutrašnjosti sacuvali oslikani posvetni križevi. Kompletno je obnovljena nakon arheoloških i konzervatorskih istraživanja 1992./93. godine. Na samom lokalitetu prezentirano je više razvojnih faza: ranocarska vila rustika l. - 2. st., kasnoanticki oratorij, srednjovjekovna crkva i nekropola te dio kasnije južne prigradnje - cenobij.

Na samom vrhu Sutvida, na predpovijesnom lokalitetu, nalaze se temelji crkve Sv. Vida. Pretpostavlja se da su Hrvati doseljenjem u ove krajeve u 7. st., na tom mjestu štovali svoga boga Svevida te pošto su se pokrstili, pretvorili su poganski hram u kršcansku crkvu.

Crkva Gospodina rodenja sagradena je 1703.g., kao jednobrodna gradevina sa svim odlikama dalmatinskog provincijalnog baroka. Nakon potresa 1962. godine, crkva je stradala, nakon cega je demontirana i sagradena u istom obliku.

Pri demoniranju ove barokne crkve, u temeljima su otkriveni arhitektonski ukrasni dijelovi koji su pripadali starokršcanskoj crkvi (5. - 6. st.). Pred zapadnim proceljem nalaze se cetiri srednjovjekovne ploce s karakteristicnim reljefnim ukrasima iz tog doba: prikaz maca i štita s ružom ili polumjesecom, te križem preko cijele ploce.

Na lokalitetu se nalazi stela iz 1. st., koja se smatra najranijim sepulkralnim spomenikom u Makarskom primorju.

Dugo je vremena bila smatrana nadgrobnim obilježjem dužda Petra I Candiana koji je poginuo, nedaleko lokaliteta, u pomorskoj bitci s Neretvanima 18. rujna 887. godine.

Veliki broj rimskih tegula s pecatom tvornica, keramicki i stakleni anticki, kasnoanticki, srednjovjekovni i kasnosrednjovjekovni nalazi, te nalazi novca, naušnica i ostalih sitnijih metalnih predmeta iz 10. do 17. st., svjedoce o dugoj i burnoj prošlosti samoga mjesta.

Uporedo sa životom pri morskoj obali, život se odvijao i u podbiokovskim zaselcima.

0 tome nam svjedoce ostaci temelja crkve Sv. Martina s nekropolom (na lokalitetu Grebišce, sjeverozapadno od brda Sutvid).

Po temeljima se može zakljuciti da je crkvica stare orijentacije istok - zapad, poplocana je bila od domacih kamenih ploca. Oblik apside je izvana cetvorokutan, a iznutra polukružan, što se može povezati sa slicnim oblicima dalmatinskih crkvica 11. - 12. stoljeca.

Crkva u Tučepima

Crkva u Tučepima

Crkva u Tučepima

Crkva u Tučepima

Crkva u Tučepima

Crkva u Tučepima

Crkva u Tučepima

Crkva u Tučepima

Crkva u Tučepima

Crkva u Tučepima

Crkva u Tučepima

Grb

Kaštelet

djelić iz rimske povijesti

djelić iz rimske povijesti

djelić iz rimske povijesti

djelić iz rimske povijesti

djelić iz rimske povijesti

zdenac

Tučepi apartments accommodation

Apartments MATIĆ
A3 A3 A4 A6
www.tucepi.net/matic

VILLA VINKA
Apartments - Rooms - Pensions
Wwww.tucepi.net/villa-vinka

VILA NELA Apartments:
A3 A3+1 A3+1 A3+1 A4 A4 A4 A4 A4 A2+2 A5
www.tucepi.net/vila-nela

Apartments ŠARIĆ
A2 A4 A6+3
www.tucepi.net/saric-leon

Apartments Rooms MENDEŠ
A2 A2+1 A2+1 A3+1 A3+2 A3+2 A3+2 A3+2 bedroom
www.tucepi.net/mendes

Apartments ŠEVELJ MAJA
A2+1 A2+1 A2+2 A2+2 A4+2 A4+2
www.tucepi.net/sevelj-maja

Apartments Rooms BUŠELIĆ
A2+2 A3 A3 A3 A4+2
www.tucepi.net/buselic

Apartments PAŠALIĆ MARIJA
A2+1 A2+1 A2+1
www.tucepi.net/pasalic-bogomir

Apartments ŠARIĆ SANDRA
A4+1 A6+1
www.tucepi.net/saric-sandra

Apartments, rooms JANKO JOSIP
A2+1 A8+2
www.tucepi.net/janko

Apartments JASNA ŠIMIĆ
A2+2 A2+2 A2+2 A3+1 A4 A5 A5+1
www.tucepi.net/simic-jasna

Apartments MATKO ŠEVELJ
A4+1 A5+1
www.tucepi.net/sevelj-matko

Apartments MARIN KOVAČEVIĆ
A4 A2+1 A4+1 Deluxe
www.tucepi.net/kovacevic

Rooms ANITA MIJAČIKA
bedroom/Zimmer bedroom/Zimmer
www.tucepi.net/mijacika-anita

Apartments IVO MRAVIČIĆ
A2+1 A3+1 A2+2 A4+2 A4+2 A4+2 A4+2
www.tucepi.net/mravicic

Apartments FRANE ČOBRNIĆ
A2 A2+2 A2+2 A4 A4 A4 R2
www.tucepi.net/cobrnic

Apartments NARDA ČOBRNIĆ
A2+1 A2+1 A2+2 A4 A4 A4
www.tucepi.net/narda

Apartments IVO I ANKA ČOBRNIĆ
A2+1 A2+1 A2+1 A3+2 A4+2
www.tucepi.net/ivo

Apartments RUŽA ŠARIĆ
A2+2 A3 A4
www.tucepi.net/ivan

Apartments IRENA ČOVIĆ
A2+1 A2+2 A8+2
www.tucepi.net/irena

Apartments MATILDA
A3 A3+1 A3+1 A4 A5 A7 A8
www.tucepi.net/matilda

Apartments VILLA FINA
A2+1 A4+1 A5+1 Deluxe A6+1 A2+1 rooms
www.tucepi.net/vila-fina

Apartments ASTRID & NIKŠA VISKOVIĆ
A2+2 A4+2 room
www.tucepi.net/astrid

Apartments MARIJA & FRANE MRAVIČIĆ
A2 A2+1 A2+1 A2+1 A4+1
www.tucepi.net/mravicic-marija

Apartments TONKA & IVAN ČOVIĆ
A2+2 A3+2 A3+2 A4+1 AC/SATV
www.tucepi.net/covic

Apartments JOLANDA VISKOVIĆ
A2+1 A2+1 A2+1+1 A2+1+1 A4+1
www.tucepi.net/viskovic

Apartments ČOVIĆ MARINKO
A2 A2 A2+2 A2+2 A4
www.tucepi.net/marinko

Apartments SANDRA ČOVIĆ
A2+1 A2+1 A4 A4+1 A4+1 rooms
www.tucepi.net/sandra

Apartments GUJINOVIĆ
A2+1 A2+2 A2+2 A2+2
www.tucepi.net/gujinovic

Apartments VISKOVIĆ
A2+1 A2+1 A2+1+1 A2+2 A4+1 rooms
www.tucepi.net/marija

Apartments SMILJKA
A2 A2+1 A2+1 A2+3 A3+2 A3+2
www.tucepi.net/smiljka

Apartments BISER
A2+1 A2+2 A2+2 A2+2 A2+2 A2+2 A4+1 A4+1
www.tucepi.net/biser

Apartments GOLUB
A2 A2+1 A2+1 A4+1 A4+1
www.tucepi.net/golub

Apartments Villa LILI
A2 A2+1+1 A2+1+1 A2+2 2+2+1
www.tucepi.net/lili

Apartments VANJA
A2+1 A2+1 A4 A4+1 Deluxe
www.tucepi.net/vanja

Apartments PAVICA ĐORĐEVIĆ
A2+2 A2+2 A2 A2+2 A2+2 A2 A2+2 A2+2 A2 AC/SATV
https://www.tucepi.net/pavica

Apartments ŽENJA
A2 A2 A2 A2+1 A2+1 A2+2 A2+2 A3+2 A4+1 A4+1
www.tucepi.net/zenja

Apartments Villa ŠIMIĆ
A2 A2 A2 A3+2 A3+2 A3+2 A3+2
/www.tucepi.net/simic

Apartments MERI
A2+2 A4 A2
www.tucepi.net/MERI

Apartments BOGO
A6+1 A4+1 room
www.tucepi.net/sevelj-bogo

Apartments MIHALJEVIĆ
A2 A2+1 A2+1 A2+1 A2+1 A4+1 A4+1 A4+1
www.tucepi.net/mihaljevic

Apartments DIANA
A2 A2+1 A4+2
www.tucepi.net/diana

Apartments IVANA
A2+2
www.tucepi.net/ivana

Apartments Villa VARVODIĆ
Deluxe bedrooms/Zimmer Restaurant
www.tucepi.net/varvodic

Apartments MARKO
A2+1 A2+1 A2+2 A2+2 A3+2
www.tucepi.net/marko

Apartments MILANA
A2 A2 A2+1 A2+1 A2+1 A2+1 A2+1 A3 A6+1
www.tucepi.net/milana

Apartments VITLIĆ
A2 A2 A2+1 A2+1 A2+1+1 A3+1 A6+2 rooms
www.tucepi.net/vitlic

Apartments KAMENA
A2+1 A2+1 A2+1 A2+2 A3+2 A4+2
www.tucepi.net/kamena

Apartments LUKETINA
A3 A3+1 A3+1 A3+1 A3+1 A3+2 room
www.tucepi.net/luketina

Apartments MURTELA
A2 A2+1 A2+2 A2+2 A2+2 A5+2
www.tucepi.net/murtela

Apartment ARIJANA
A2
www.tucepi.net/arijana

Apartments RIVA
A4+2 A4+2
www.tucepi.net/riva

Apartments STRADA
A2 A2+2 A2+2 A4+2
www.tucepi.net/strada

Apartments MARKO ŠEVELJ
A2+1 A2+2 A2+2 A4+1 bedroom
www.tucepi.net/sevelj

Apartments PLAŽA
A2 A2+2 A2+2 A2+2 A2+2 A2+2
www.tucepi.net/plaza

Apartments MIA
A2+1 A2+1 A2+1 A3+2 A4 A4 A4+1 A4+1 A4+2
www.tucepi.net/mia

Apartments MILKOVIĆ
A2+1 A2+2 A2+2 A4+1
www.tucepi.net/milkovic

Apartments DIVA
A2+1(+1) A2+2
www.tucepi.net/diva

Apartments DRAŽEN PAŠALIĆ
A2+2 A2+2 A2+2 A4
www.tucepi.net/pasalic

Apartments Villa 750
A2+1 A2+1 A2+1 A4
www.tucepi.net/knezevic

Apartments SVETO
A2+2 A2+2 A2+2 A3+2 A3+2 A4+2
www.tucepi.net/sveto

Apartments PANDŽA
A2+1 A2+2 A2+2 A2+2 A2+2 A4+2
www.tucepi.net/pandza

Apartments IVA
A2+2 A3+2 A4 A4+2
www.tucepi.net/iva

Apartments JADRE
A2+2 A4+1
www.tucepi.net/jadre

Apartment MARINA
A6+1 Deluxe
www.tucepi.net/marina

Apartments VERONIKA
A2+1 A6+4
www.tucepi.net/veronika

Apartments OZRENKA
A3+1 A2+1 A4+1 A5
www.tucepi.net/ozrenka

Apartments INES
A2 A3 A6
www.tucepi.net/ines

Apartments SILVA
A2 A2+1 A2+2 A2+2 A4+1
www.tucepi.net/silva

Apartments GROZDANA
A2 A2+1 A4+1 A4+1 room
www.tucepi.net/grozdana

Apartments HELENA
A4+3
www.tucepi.net/helena

Apartments ROSEMARIE
A2+1 A4+1 A2 A2+1 A4+1
www.tucepi.net/rosemarie

Apartments OLGA
A2 A4 A6+3
www.tucepi.net/mandic

Apartments EDO DESPOT
A2+1 A2+2 A4+2
www.tucepi.net/edo

Apartments SUZANA
A2+1+1 A4+1 A4+2
www.tucepi.net/suzana

Apartments Villa GRGO
A2 A2+1 A2+2 A3+2
www.tucepi.net/grgo

Apartments PILAN
A4+1
www.tucepi.net/pilan

Apartments MRAV
A2+2 A4+2
www.tucepi.net/mrav

Apartments BEŠLIĆ
A2+1 A2+1 A2+2 A2+2 A4+2
www.tucepi.net/beslic

Apartments ŠIMOVIĆ
A2 A2+2 A2+2 A3+2 A3+2 A2+2 A2+2
www.tucepi.net/simovic

Apartments IVICA MRAVIČIĆ
A2+2 A4+1
www.tucepi.net/ivica

Apartments MITAN
A2 A2+1 A2+2 A3+2 A4+1 A4+2 A7+2
www.tucepi.net/mitan

Apartments MAJA
A3+2 A4+2 A4+2
www.tucepi.net/maja

Apartments KATE
A4+1
www.tucepi.net/kate

Apartments BRANKO
A2 A2 A2 A4+1
www.tucepi.net/branko

Apartments RUŽICA
A2 A2+1 A2+1 A3+1
www.tucepi.net/ruzica

Apartments MIJAČIKA
A2 A3 A3 A8 bedrooms/Zimmer
www.tucepi.net/mijacika

Apartments ŠIMUN
A2+2 A4+1 bedrooms/Zimmer
www.tucepi.net/simun

Apartments ŠUĆUR
A2 A2 A2+2 A2+2 A4+1
www.tucepi.net/sucur

Apartments MILA (Pension)
A2+1 A2+1 A2+1 A2+1 A2+2 A3+2 A4
www.tucepi.net/mravicic-mila

Pension Villa BILI DVOR
apartments bedrooms pension restaurant
www.tucepi.net/bili-dvor

Apartments ANĐELKO
A2+1 A6+2
www.tucepi.net/andjelko

Apartments NEVENKA
A2+1 A2+2 A3+2 A8+2
www.tucepi.net/nevenka

Apartments NIKOLA
A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2+2
www.tucepi.net/nikola

Apartments MILENA
A4+2 A6+1 A10+2
www.tucepi.net/milena

Apartments NENSI
A2+2 A2+2 A3+1 A3+1 A3+2 A4+2
www.tucepi.net/nensi

Apartments JANA
A2+1 A4+1 A4+2 A6+1
www.tucepi.net/jana

Apartments & rooms NEDE
A2+1 A4+2 A6+2 bedroom/Zimmer
www.tucepi.net/nede

Apartments Villa MARIZA
A2+1 A2+1 A2+1 A2+2
www.tucepi.net/mariza

Apartments Villa MARKO
A4+1 A6+1 bedrooms/Zimmer
www.tucepi.net/vila-marko

Apartments BARBARA
A2+1 A2+2
www.tucepi.net/barbara

Apartments ŠARIĆ
A2+1 A2+1 A2+1
www.tucepi.net/saric

Apartments NEVENKA ŠARIĆ
A2+1 A2+2 bedroom
www.tucepi.net/saric-nevenka

Apartments MARIJAN
A2 A2+2 A2+2 A3+2
www.tucepi.net/marijan

Vila STINA
A4+1 ****
www.tucepi.net/stina

Villa MAJA
Villa (A4+1) & pool
www.tucepi.net/grubisic

Apartments Tonći TOMAŠ
A2+1 A2+1 A2+1 A2+1
www.tucepi.net/tomas

Apartments ACIKA
A2+2 A3+2 A3+2
www.tucepi.net/acika

Apartments ANIMA
A2+1 A2+1 A2+2
www.tucepi.net/anima

Apartments ANKA
A2 A2+1 A2+1 A2+2 A2+2 A4+1
www.tucepi.net/anka

Apartments ELA
A2+2 A2+2 A2+2 A2+2 A4+2
www.tucepi.net/ela

Apartments MARTA
A2+2
www.tucepi.net/marta

Apartments MALINA
A2+1 A4+1 A4+2
www.tucepi.net/malina

Apartments TROSTEL
A4+1 A4+1
www.tucepi.net/trostel

Apartments ĆIRO
A4
www.tucepi.net/ciro

Apartments NADA
A2+1 A2+2 A3+2 bedrooms
www.tucepi.net/nada

Apartments ALENA
A2 A4 A4
www.tucepi.net/alena

Apartments MARIS
A2+2 A2+2
www.tucepi.net/maris

Apartments GUSAR
A2 A4 A4s
www.tucepi.net/gusar

Apartments TUČEPI
A3+2 A3+2 A4+2 A7+1 bedrooms
www.apartmanitucepi.com

INFO CENTER

General question's
Email us at
info@tucepi.net

You are here: Home Information History Povijest Tučepi